Frank van Tienen, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Frank van Tienen

Advocaat

Frank van Tienen werkt sinds 2016 als advocaat op de sectie Bestuursrecht van Pels Rijcken. Frank houdt zich in het bijzonder bezig met het economisch bestuursrecht. Hij treedt daarbij op voor toezichthouders in onder meer de telecommunicatie-, zorg- en energiemarkt. Binnen zijn algemene bestuursrechtelijke praktijk ligt de nadruk op zaken waar de politiek-bestuurlijke context een belangrijke rol speelt. Aspecten van het staatsrecht, openbaarheid van bestuur en interbestuurlijke verhoudingen staan in deze zaken vaak centraal.

Frank studeerde zowel economie als Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook studeerde hij een half jaar in Spanje aan de Universidad Carlos III van Madrid. Zijn master staats- en bestuursrecht rondde hij cum laude af. Eerder was Frank als student-assistent en onderzoeker verbonden aan de Erasmus School of Law. In 2013 behoorde hij tot het winnende team van de (bestuursrechtelijke) VAR-pleitwedstrijd.