Freke Streng, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Freke Streng

Advocaat

Freke Streng werkt sinds 2016 op de sectie Vastgoed. Zij is gespecialiseerd in het civiele vastgoedrecht, onder meer op het gebied van (ver)huur, (ver)koop, zakelijke rechten en verjaring. Freke treedt niet alleen op voor diverse overheden, provincies en gemeenten, maar ook voor private vastgoedpartijen.

Freke rondde de master privaatrecht af aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar master nam zij deel aan het excellent mastertracé. Ook deed zij ervaring op als buitengriffier bij de rechtbank Rotterdam, en studeerde zij een semester aan de universiteit van Warwick.