Georges Dictus is vanaf 2013 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken. Zijn praktijk richt zich op uiteenlopende aspecten van het Europees recht en het telecommunicatierecht. In het bijzonder voert Georges procedures voor centrale en decentrale overheden en publieke toezichthouders op het terrein van de interne markt, levensmiddelenwetgeving en staatssteun. Naast zijn advocatuurlijke werkzaamheden levert Georges een vaste bijdrage aan het Tijdschrift voor Staatssteun.

Georges heeft Europees recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden en het College of Europe in Brugge. Daarnaast studeerde hij aan het Levin College of Law te Gainesville, Verenigde Staten. Tijdens zijn studie was hij onder meer actief als bestuurslid van Integrand en de Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie. Hiervoor heeft hij korte tijd gewerkt als adviseur EU-recht bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op onze Blog Bestuursrecht blogt Georges over bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Bijzonderheden

  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
  • Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht
Collega's