Overzicht publicaties Gerrit-Jan Zwenne

Artikel(en)


Nog enkele opmerkingen over IP-adressen en persoonsgegevens, identificeerbaarheid en 'single out'
Auteur(s): G.J. Zwenne
Uitgegeven: P&I 2015, nr. 6, p. 216-221

De betekenis van de Privacywet bij het gebruik van online leermiddelen in het basisonderwijs : een inleiding
Auteur(s): G.J. Zwenne
Uitgegeven: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid 2015, nr. 2/3, p. 158-164

De onbestaanbare olifant : gedachten over big data en de Privacywet
Auteur(s): G.J. Zwenne
Uitgegeven: Tijdschrift voor internetrecht 2015, nr. 4, p. 142-147

Het internetvergeetrecht
Auteur(s): G.J. Zwenne
Uitgegeven: Ars aequi 2015, nr. 1, p. 9-17

Privacyvoorwaarden voor de iOverheid : vuistregels voor wet- en regelgevers met betrekking tot overheidsinformatiesystemen
Auteur(s): G.J. Zwenne en W.A.M. Steenbruggen
Uitgegeven: RegelMaat 2015, nr. 1, p. 19-36

Bundel(s)


Privacyrisico's en -waarborgen bij het gebruik van big data tegen zorgfraude : een verkenning
Auteur(s): G.J. Zwenne en W.A.M. Steenbruggen
Uitgegeven: Big data in de zorg : preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht, jaarvergadering 31 maart 2017 / Vereniging voor Gezondheidsrecht. - Den Haag : Sdu Uitgevers, 2017, p. 73-99
Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht ; 2017 ISBN 9789012399494

Over big data in het onderwijs en de beperkingen die de privacywet daaraan stelt
Auteur(s): A.R. Lodder en G.J. Zwenne
Uitgegeven: Over big data in het onderwijs en de beperkingen die de privacywet daaraan stelt : Symposiumbundel 2017 Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht / M.T.A.B. Laemers (red.). - Den Haag, Sdu Uitgevers, 2017, p. 11-40
Onderwijsrecht ; 37 ISBN 9789012401142

Wordt de homo digitalis bestuursrechtelijk beschermd?
Auteur(s): G.J. Zwenne en A.H.J. Schmidt
Uitgegeven: Homo digitalis : preadviezen / Nederlandse Juristen-Vereniging. - Deventer : Wolters Kluwer, 2016, p. 307-385
Handelingen Nederlands Juristen-Vereniging ; 146-I

Het internetvergeetrecht
Auteur(s): G.J. Zwenne
Uitgegeven: Privacy en gegevensbescherming : congresbundel Mordenate College / D.C. van Beelen ... et al. - Apeldoorn ; Antwerpen : Maklu, 2015, p. 51-71
ISBN 9789046607763