Ingrid Hasker is sinds februari 2016 als professional support lawyer werkzaam voor de sectie bestuursrecht en zij houdt zich bezig met de kennisontwikkeling op het gebied van het algemeen bestuursrecht en toezicht. In deze functie houdt zij zich bezig met het informeren van haar sectiegenoten op het gebied van juridische relevante ontwikkelingen. Daarnaast heeft Ingrid een sterke affiniteit met de Engelse taal en is zij ook juridisch vertaler.

Ingrid studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ook behaalde zij haar bachelor Engels aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Talen. Ingrid werkte eerder as library manager bij Kennedy Van der Laan, en als projects manager en professional support lawyer bij DLA Piper.

Op onze Blog Bestuursrecht blogt Ingrid over bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Bijzonderheden

  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht