Irene van der Heijden, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Irene van der Heijden

Advocaat • partner

Irene van der Heijden is sinds 2011 advocaat. Vanaf 2015 werkt zij bij Pels Rijcken. Zij is een expert in de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht, de algemene bestuursrechtelijke leerstukken en beginselen en het bestuursprocesrecht, mede door haar ervaring als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, vóórdat zij advocaat werd. Daarnaast specialiseert Irene zich in het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht en heeft zij veel ervaring met de toepassing van de Wet Bibob en de burgemeestersbevoegdheden ter handhaving van de openbare orde, veelal op het grensvlak met het civiele recht of het strafrecht. Die zaken behandelt zij voor zowel de Staat als diverse provincies, gemeenten en andere overheden. Ook rekent Irene het Commissariaat voor de Media tot haar vaste cliënten.

Irene studeerde staats- en bestuursrecht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verzorgt de halfjaarlijkse kroniek Algemeen bestuursrecht in het Nederlands Juristenblad en publiceert daarnaast regelmatig in de Gemeentestem, onder andere over openbare ordekwesties. Verder doceert zij regelmatig over de ontwikkelingen in het bestuursrecht in brede zin en over de Wet Bibob.

Artikelen door Irene van der Heijden

Meer van Irene van der Heijden