Irene van der Heijden, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Irene van der Heijden

Senior advocaat

Irene van der Heijden is sinds 2011 advocaat. Vanaf 2015 werkt zij bij Pels Rijcken. Irene is een expert in vraagstukken over de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Daarnaast specialiseert zij zich in het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht. Hierbij behandelt Irene uiteenlopende zaken, veelal op het grensvlak van het bestuursrecht en het civiele recht, voor zowel de Staat als diverse provincies, gemeenten en andere overheden. Daarnaast heeft zij veel ervaring met de toepassing van de Wet Bibob en de bevoegdheden van de burgemeester ter handhaving van de openbare orde. Ten slotte rekent Irene het Commissariaat voor de Media tot haar vaste cliënten.

Irene studeerde staats- en bestuursrecht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat zij advocaat werd, werkte zij enige jaren als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als vaste annotator publiceert Irene in de Gemeentestem over Awb- en openbare ordekwesties. Verder doceert zij regelmatig over de ontwikkelingen in het bestuursrecht in brede zin en over de Wet Bibob.