Irene van der Heijden heeft in 2015 de overstap gemaakt naar Pels Rijcken. Daarvoor was zij werkzaam voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en Van der Feltz advocaten. Irene heeft ruime ervaring in de overheidspraktijk en is gespecialiseerd in het algemeen bestuurs(proces)recht en het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht. Zij behandelt zaken op het snijvlak tussen het bestuursrecht en het strafrecht, op het gebied van openbare orde en ondermijning, en op het grensgebied van het civiele recht en het bestuursrecht, over schadevergoeding voor onrechtmatige besluiten, nadeelcompensatie en de rechtsmachtverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter. Hierbij treedt Irene vooral op voor de Staat en verschillende provincies en gemeenten. Daarnaast adviseert en procedeert zij voor het Commissariaat voor de Media.

Irene studeerde staats- en bestuursrecht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2010 rondde zij de Grotius Academie Algemeen bestuursrecht cum laude af.

Bijzonderheden

  • Annotator Gemeentestem
  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
  • Nederlandse Vereniging voor Wetgeving
Collega's

Specialismen

  • Bestuursprocesrecht
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Toezicht en handhaving