Irina Timp is sinds 2015 als advocaat werkzaam bij Pels Rijcken op de secties Cassatie en Arbeidsrecht. Zij heeft de masters Privaat- en Strafrecht cum laude afgerond aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar studie was zij als buitengriffier werkzaam bij de Rechtbank Oost-Brabant, deed ervaring op als student-assistent en liep stage in de advocatuur en bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Voor indiensttreding bij Pels Rijcken was zij als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Irina publiceert regelmatig op Cassatieblog.nl.

Collega's