Iris Engels, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Iris Engels

Senior advocaat

Na eerst ervaring opgedaan te hebben in de rechterlijke macht, is Iris Engels sinds 2007 advocaat. Binnen de sectie Strafrecht adviseert en procedeert zij in civiele zaken met een strafrechtelijke component. Zo procedeert Iris in zaken over de toepassing van strafvorderlijke bevoegdheden, (strafvorderlijk) beslag, (vervangende) zekerheid en schadevergoeding. Haar brede juridische interesse en de ervaring die zij bij de rechterlijke macht en haar vorige kantoren heeft opgedaan in commercial litigation en grote grensoverschrijdende herstructurerings- en faillissementszaken maken dat zij haar cliënten goed kan adviseren en bijstaan in een breed scala van zaken.

Iris studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 rondde zij de Grotius-opleiding financiering en zekerheden cum laude af. Iris is redactielid van het tijdschrift Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk, lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en lid van de Vereniging voor Burgerlijk recht.