Jantine Muller, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Jantine Muller

Advocaat • counsel

Jantine Muller heeft bij Pels Rijcken veel praktijkervaring opgebouwd in het bestuursrecht, bouwrecht, aansprakelijkheidsrecht en aanbestedingsrecht. Vanuit haar publiekrechtelijke en privaatrechtelijke expertise adviseert zij dagelijks over complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken van zeer uiteenlopende aard, onder meer over samenwerkingsvormen tussen overheden en overheden en private partijen (publiek private samenwerking). Zij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van privatisering, mobiliteit en ICT. Daarnaast adviseert Jantine over het aanbesteden van zorg en/of subsidies. Zij treedt regelmatig op voor overheden in arbitrages en aanbestedings-kort-gedingen.

Jantine studeerde staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. Eerder werkte zij als stafjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Jantine verzorgt regelmatig cursussen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Ook blogt zij voor blog Omgevingsrecht. Jantine is lid van de Nederlandse Juristen-Vereniging en de VAR Vereniging voor Bestuursrecht.