Jean-Paul Heinrich werkt sinds 1998 bij Pels Rijcken. Zijn werkterrein omvat het bestuursrecht in brede zin, met belangrijke accenten op handhavingsrecht, subsidierecht, bestuurlijk organisatierecht en schadevergoeding na (on)rechtmatig overheidsoptreden. Op die terreinen staat hij centrale en decentrale overheden bij met advies en in procedures bij zowel de bestuursrechter als de civiele rechter. Naast zijn advocatuurlijke werkzaamheden publiceert Jean-Paul geregeld, met name in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Daarnaast treedt hij regelmatig op als docent, onder meer voor overheden en de Wetgevingsacademie. Jean-Paul maakt deel uit van de Raad van Discipline, de tuchtcommissie voor advocaten.

Jean-Paul studeerde Psychologie aan de Universiteit Leiden en Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte eerder als senior gerechtssecretaris bij de Rechtbank Breda.

Op onze Blog Bestuursrecht blogt Jean-Paul over bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Bijzonderheden

  • Plv. Lid, Raad van Discipline, Den Haag, 2010
  • Docent, Academie voor Overheidsjuristen, Den Haag, 2010
  • Lid, Commissie beroep- en bezwaarschriften Gemeente Breda, 2002
  • Nederlandse Juristen-Vereniging
  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
Collega's