Jeroen Naves is gespecialiseerd in het ICT-recht. Hij adviseert en procedeert over ICT-contracten, cloud computing, outsourcing, data en privacy.

Jeroen staat cliënten bij die op het punt staan over te gaan tot de aanschaf van software, hardware of ICT-dienstverlening of zich binnen een ICT-project anderszins geconfronteerd zien met onderwerpen die juridische aandacht behoeven. Zo was hij één van de beoordelaars van de rijksbrede contracten op het gebied van tele- en datacommunicatie en schreef hij de contractsdocumentatie voor een grote aanbesteding over de ontwikkeling van een huisvestingssysteem.

Daarnaast staat Jeroen met name overheden en ondernemingen bij in civiele procedures, zowel bij de bodemrechter als in kort geding. Hij heeft ervaring met complexe geschillen, vooral op het terrein van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Jeroen is een belangrijke adviseur van overheden die overwegen om gebruik te maken van clouddiensten. 

Jeroen behaalde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan het Utrecht Law College. Hij rondde vervolgens zijn master Privaatrecht af aan de Universiteit Utrecht. Hij volgde het vak Contracts and ICT aan de Universiteit van Tilburg.

Recente zaken

 • Het adviseren van de gemeente Hollands Kroon bij het verplaatsen van vrijwel haar volledige digitale infrastructuur naar de cloud (als één van de eerste gemeenten in Nederland), hetgeen de gemeente een nominatie opleverde voor de prestigieuze World Smart City Award.
 • Het adviseren van een groep gemeenten over het sluiten van een contract met een IT-leverancier in het kader van de decentralisatie.
 • Het adviseren van de rijksoverheid bij een grote aanbesteding op het gebied van tele- en datacommunicatie.
 • Het bijstaan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in de procedure tegen softwareleverancier Alert. In deze zaak oordeelde het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch dat Alert de schade die het JBZ leed, omdat Alert haar verplichtingen niet was nagekomen, moet vergoeden.
 • Het opstellen van de documentatie van de sourcing van een IT-platform voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
 • Het voeren van een procedure over de opzegging van een overeenkomst door een softwareleverancier.

Bijzonderheden

 • Bestuurder, Alumnikring Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht
 • Voorzitter Kamer B, Commissie van Beroep KNKV
 • Vereniging Privacy Recht
 • Nederlandse Juristen-Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor informatietechnologie en Recht
 • Platform Outsourcing Nederland