Karlijn is een ervaren litigator met meer dan 10 jaar ervaring als cassatieadvocaat. Zij heeft een brede cassatiepraktijk met een focus op aansprakelijkheid, verzekering en schadevergoeding. Daarnaast richt zij zich in cassatie vooral op het algemene vermogensrecht, arbeidsrecht, vervoersrecht, burgerlijk procesrecht, faillissementsrecht en internationaal (publiek en privaat)recht. Karlijn procedeert daarnaast ook in zaken in feitelijke instanties. Dit zijn vooral complexe geschillen op het gebied van (overheids)aansprakelijkheid, schadevergoeding en internationaal recht. Vanuit haar wetenschappelijke ervaring wordt Karlijn regelmatig gevraagd om te publiceren en te doceren, met name over burgerlijk procesrecht. Zij is daarnaast één van de kernredacteuren van Cassatieblog.nl, het weblog over de civiele cassatierechtspraak.

Karlijn studeerde af als docerend musicus klarinet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en als uitvoerend musicus klarinet aan het Sweelinck Comservatorium in Amsterdam. Vervolgens studeerde zij Civiel recht aan de Universiteit Leiden, waar zij vervolgens als docent-onderzoeker aan de slag ging. Zij promoveerde aan dezelfde universiteit.

Recente zaken

 • HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3679: dient een zorgverzekeraar ook zorg die valt buiten het verzekerde basispakket te vergoeden en zo ja, in welke gevallen?
 • HR 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3461: reikwijdte van het “collega-verweer” van art. 7:962 lid 3 BW
 • HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2797: vergoedbaarheid van een “no cure no pay”-honorarium als buitengerechtelijke kosten ex art. 6:96 lid 2 BW

Bijzonderheden

 • Advocaat bij de Hoge Raad
 • Redacteur Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2007
 • Annotator Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, Sdu Uitgevers, 2002
 • Nederlandse Juristen-Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Vereniging voor Burgerlijk Recht
 • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
 • Redacteur Maandblad voor Vermogensrecht, Boom Juridische Uitgevers, 2006-2013
Collega's

Specialismen

 • Commercial litigation
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Schadevergoedingsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Beleggingsverzekeringen
 • Internationaal publiekrecht
 • Internationaal privaatrecht