Kasper Jansen is sinds 2012 advocaat bij Pels Rijcken. Als lid van de sectie Cassatie voert hij een brede civielrechtelijke praktijk, waarin de nadruk ligt op het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Zorgplichten en andere ongeschreven normen vormen daarbinnen een belangrijk aandachtsgebied. Kasper heeft verschillende publicaties op zijn naam staan en wordt geregeld gevraagd als spreker en docent. Hij is tevens actief als kernredacteur van Cassatieblog.nl, het weblog over de civiele cassatierechtspraak, en redacteur van het Nederland Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

Kasper studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. In 2012 is hij cum laude gepromoveerd op een proefschrift over informatieplichten. Tot 2012 werkte hij eveneens aan de Universiteit Leiden als docent-onderzoeker.

Recente zaken

 • HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:831: wegbeheerdersaansprakelijkheid en het draagkrachtverweer
 • HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2797: vergoedbaarheid van een “no cure no pay”-honorarium als buitengerechtelijke kosten ex art. 6:96 lid 2 BW
 • HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:84: gezag van gewijsde van een arbitraal vonnis
 • HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1873: de billijkheidscorrectie bij regres tussen verzekeraars
 • HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:503: meervoudige onderhandse aanbesteding en de beginselen van gelijkheid en transparantie

Bijzonderheden

 • Advocaat bij de Hoge Raad
 • Auteur Groene Serie Onrechtmatige daad, art. 6:162-163
 • Winnaar pleitwedstrijden Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, 2013
 • Lid kernredactie Cassatieblog.nl
 • Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)
 • Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR)
 • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
 • Vereniging voor Civiele Cassatieadvocaten (VCCA; aspirant-lid)
 • Focus interview over Kaspers proefschrift
 • Radio interview over Kaspers proefschrift
 • Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)