Laura van der Meulen is vanaf april 2013 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Zij procedeert en adviseert op het gebied van het omgevingsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en het onteigeningsrecht. Het accent van haar werkzaamheden ligt op besluitvorming op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Laura staat de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen bij, in de voorbereiding en de verdediging van ruimtelijke besluiten voor tal van omvangrijke ontwikkelingen, waaronder grote infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen. Daarnaast staat zij regelmatig bedrijven bij. Zij heeft in dat kader ervaring met rijks- en provinciale inpassingsplannen, projectplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en diverse bijkomende besluiten.

Laura studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bijzonderheden

  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
  • Nederlandse Juristen-Vereniging
Collega's