Leon van der Boom, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Leon van der Boom

Advocaat

Leon van der Boom is sinds 2019 advocaat bij Pels Rijcken. Hij maakt onderdeel uit van de sectie Civiel (proces)recht, waar hij zich bezighoudt met het procederen en adviseren over het civiele recht in brede zin, met een accent op het (overheids)aansprakelijkheidsrecht.

Leon studeerde Nederlands recht (specialisatie privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast studeerde hij een halfjaar aan de Karelsuniversiteit te Praag. Zijn masterscriptie over excessieve, civielrechtelijke dwangsommen is in boekvorm uitgegeven.