Maarten Jansen, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Maarten Jansen

Advocaat

Maarten Jansen werkt sinds 2014 bij Pels Rijcken, op de secties Cassatie, Civiel (proces)recht en IP&T. Hij werkt in (cassatie)zaken op een breed scala aan gebieden van het civiele recht, zoals het IE- en mediarecht, het verbintenissenrecht, het ondernemingsrecht, het faillissementsrecht en het arbeidsrecht. Maarten is advocaat bij de Hoge Raad.

Maarten rondde zijn studie klassieke talen cum laude af aan de Universiteit Leiden en is op een onderwerp op dat gebied gepromoveerd. Tijdens zijn promotie studeerde hij civiel recht (cum laude) aan de Open Universiteit. Maarten is lid van de kernredactie van Cassatieblog. Ook is hij adjunct-secretaris van de Vereniging voor Civiele Cassatieadvocaten (VCCA). Maarten is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV).