Marijse Neuteboom-Klink is werkzaam op de sectie Bestuursrecht. Binnen deze sectie behandelt zij uiteenlopende zaken op het terrein van (algemeen) bestuursrecht, (civiel en bestuursrechtelijk) schadevergoedingsrecht en gezondheidsrecht. Daarnaast heeft Marijse een bijzondere interesse voor het tuchtrecht. Zij treedt veelvuldig op in verschillende tuchtrechtelijke procedures, onder meer binnen het accountantstuchtrecht, het medisch tuchtrecht en het advocatentuchtrecht. Marijse publiceert regelmatig over de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht.

Marijse studeerde Staats- en Bestuursrecht in Leiden. Zij begon haar carrière bij Pels Rijcken op de sectie Cassatie, waar zij vooral procedeerde op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht.

Collega's