Marko Traousis
Mensen

Marko Traousis

Advocaat

Marko Traousis is sinds 2022 advocaat op de sectie Bestuursrecht. Hij adviseert en procedeert over uiteenlopende zaken binnen het algemeen bestuursrecht, met een focus op het subsidierecht. Hij staat daarin zowel centrale als decentrale overheden bij in procedures en met advies.

Marko rondde de master Staats- en bestuursrecht af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens zijn studie werkte hij bij de Rechtswinkel Rotterdam en als zittingsgriffier bij de Centrale Raad van Beroep. Vervolgens werkte hij een aantal jaar als stafjurist bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Marko is dan ook goed bekend met de bestuursrechtspraak. Naast zijn werkzaamheden als advocaat houdt Marko zich ook bezig met publicaties in de vakliteratuur. Zo is Marko enige tijd redacteur van de ABkort geweest. Op Blog Bestuursrecht blogt hij over verschillende bestuursrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast is Marko lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR).

Expertise