Marlies Witting is sinds 2015 werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken. Op de sectie civiel (proces)recht voert Marlies een brede civielrechtelijke advies- en procespraktijk, met een accent op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Binnen deze rechtsgebieden treedt zij met name op voor overheden en verzekeraars.

Marlies studeerde aan de Universiteit Utrecht, waar zij de master Privaatrecht cum laude afrondde. Tijdens haar master nam Marlies deel aan het Excellent mastertracé, een honoursprogramma waarbij het accent ligt op academische verdieping. Tijdens haar studie deed Marlies onder meer ervaring op als student-assistent aan de Universiteit Utrecht en als stagiaire in zowel de advocatuur als de rechterlijke macht.

Bijzonderheden

  • Vereniging voor jonge professionals personenschade (VJPP)
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
  • Redactielid Jurisprudentie in Nederland (JIN): rubriek civiel (proces)recht
Collega's

Specialismen

  • Bedrijfsschade
  • Personenschade
  • Schadevergoedingsrecht
  • Werkgeversaansprakelijkheid