Marte van Graafeiland

Senior advocaat

Marte van Graafeiland is gespecialiseerd in privacyrecht. Zij adviseert over de (on)mogelijkheden van voorgenomen uitwisselingen van persoonsgegevens en maakt daarbij ook convenanten die worden gesloten met samenwerkingspartners. Daarnaast adviseert Marte cliënten over de privacyrechtelijke inrichting van hun organisatie en stelt zij privacybeleid en interne protocollen op. Ook procedeert Marte bij de bestuursrechter en civiele rechter over uiteenlopende geschillen met privacyrechtelijke aspecten. Bijvoorbeeld over het kennisnemings- en verwijderingsrecht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Daarnaast treedt Marte op voor de Staat in civiele procedures met strafrechtelijke of strafvorderlijke aspecten.

Marte studeerde Privaatrecht en Staats- en bestuursrecht (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg.

Recente zaken

  • Minister van Financiën / X over de weigering FIOD-journaals te verstrekken (ABRvS 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:333)
  • Gerechtsbestuur hof Den Bosch en rechtbank Limburg / Y over de weigering alle dossiers van Y en haar gezin uit het archief te verwijderen (Rb. Gelderland 25 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3350)
  • Staat der Nederlanden (ministerie van Defensie) / Z over een verstrekking van (bijzondere) persoonsgegevens aan het Humanistisch Verbond door een Humanistische geestelijk verzorger in dienst van Defensie (Rb. Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6474)