Martijn is vanaf 1997 werkzaam bij Pels Rijcken en heeft zich toegelegd op de cassatiepraktijk. Voor met name overheidsinstellingen behandelt hij zaken op het gebied van het overheidsprivaatrecht, waaronder de onrechtmatige overheidsdaad en contracteren met de overheid. Hij publiceert en doceert ook geregeld op deze terreinen. Daarnaast houdt hij zich bezig met zaken op het gebied van commerciële geschillen. Ook heeft hij ruime ervaring opgedaan met internationale geschillenbeslechting in de vorm van arbitrage. Ook andere vormen van geschillenbeslechting hebben zijn belangstelling, met name als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Martijn studeerde Civiel recht aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde eveneens aan deze universiteit. Martijn werkte eerder als universitair docent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht aan de Universiteit Leiden.

Recente zaken

 • HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1272 (BAE/Modsaf): Vernietigingsprocedure ter zake van een arbitraal vonnis in een lang slepende internationale arbitrage. De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de vraag hoe arbiters met hun opdracht moeten omgaan in verband met de uitleg van een eerder door hen gewezen arbitraal deeleindvonnis.
 • HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:661 (Onteigening SNS): In deze procedure heeft de Hoge Raad naar aanleiding van het cassatieberoep namens de Staat belangrijke gezichtspunten geformuleerd over de bepaling van de hoogte van de compensatie in verband met de onteigening van SNS Bank en SNS Reaal.

Bijzonderheden

 • Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
 • Penningmeester, Vereniging voor burgerlijk recht
 • Bestuurslid ACCESS (www.accessfacility.org)
 • Lid redactie JA, Sdu, Den Haag
 • Bestuurslid, Nederlandse Juristen Vereniging, 2011-2015
 • Docent, Grotius-opleiding voor Gemeentejuristen, Nijmegen
 • Docent, verschillende opleidingsinstituten
 • Medewerker, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, Deventer
 • Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht
 • Nederlandse Juristen-Vereniging
 • Vereniging voor onteigeningsrechtadvocaten
 • Vereniging Informaticarecht Advocaten
 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Nederlandse vereniging voor procesrecht
 • Hoofd opleidingen

Aanbevelingen

 • "The 'superb' Martijn Scheltema of Hague-based Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. benefits from a strong reputation in both the Dutch and the international market. One market commentator stated: 'He is a renowned expert and very involved with the UN Guiding Principles'.", Chambers Global 2018 (Business & Human Rights)
 • "One source describes him as 'a tremendous and very technical lawyer', adding: 'If I need some advice on a highly technical legal issue, I would go to him. On top of that, he has the soul of human rights as well. He is part of the small group of worldwide lawyers who knows human rights very well'.", Chambers Global 2017 (Business & Human Rights)
 • "According to sources he is 'very good - a great team player with excellent quality'.", Chambers Europe 2016
 • "Martijn Scheltema maintains a leading Supreme Court practice, which includes setting-aside proceedings.", Legal 500 2016 (arbitration)
 • “Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV’s ‘very collaborative’ practice, led by the ‘very sharp’ Martijn Scheltema, is praised for its ‘good response times’.”, Legal 500 2016 (IP)
small-logosmall-logo
Collega's

Specialismen