Meryem Eddini, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Meryem Eddini

Advocaat

Meryem Eddini werkt sinds 2018 als advocaat op de sectie Ruimte en Milieu. Vanwege haar brede juridische interesse is zij betrokken bij een veelheid aan zaken op het gebied van het omgevingsrecht. Zij houdt zich onder meer bezig met milieukwesties (civiele aansprakelijkheid en bestuursrechtelijke handhaving), ruimtelijke ordeningskwesties (op planologisch en vergunningenniveau) en procedures over de Wet natuurbescherming. Zij is daarnaast ook geïnteresseerd in de juridische aspecten van de klimaat- en energietransitie en volgt het nieuws binnen de sector op de voet. Meryem is toegewijd, grondig en vasthoudend, en houdt ervan complexe juridische vraagstukken uit te diepen.

Meryem studeerde aan de Universiteit Utrecht, waar zij haar bachelor volgde aan het honourstraject Utrecht Law College en de master staats- en bestuursrecht cum laude afrondde. Met haar masterscriptie droeg Meryem een herziening van de elektriciteitsmarkt en bijbehorende regelgeving voor, voor een versnelling van de energietransitie. Tijdens haar studie was zij actief bij verschillende verenigingen, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij de Vereniging Rechtshulp en Bemiddeling, en deed zij ervaring op als stagiaire en student-medewerker bij twee grote advocatenkantoren. Meryem spreekt naast Nederlands en Engels ook vloeiend Spaans en Catalaans.