Mirelle Peletier, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Mirella Peletier

Senior advocaat

Mirella Peletier is sinds 1999 onafgebroken werkzaam geweest in de cassatiepraktijk. Zij is advocaat bij de Hoge Raad. Mirella adviseert en procedeert over de gehele breedte van het vermogensrecht, met een accent op het algemene vermogensrecht, het contractenrecht (waaronder huurrecht), het relatievermogensrecht en het erfrecht. In haar werk benut Mirella haar wetenschappelijke achtergrond en haar ervaringen als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad. Mirella is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.

Mirella studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.