Mirella Peletier is sinds 1999 advocaat en vanaf die tijd onafgebroken werkzaam geweest in de cassatiepraktijk. Binnen dit specialisme adviseert en procedeert zij over de gehele breedte van het vermogensrecht, met een accent op het algemene vermogensrecht, het contractenrecht (waaronder huurrecht), het faillissementsrecht, het relatievermogensrecht en het erfrecht. In haar werk benut Mirella haar wetenschappelijke achtergrond en haar ervaringen als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad. Mirella is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.

Mirella studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was zij universitair docent-onderzoeker aan de VU Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Ook was zij als advocaat verbonden aan Houthoff Buruma en werkte zij als gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden.

Bijzonderheden

  • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
  • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten
  • Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
Collega's

Expertise

Specialismen

  • Verbintenissenrecht
  • Personen-, familie- en erfrecht (cassatie)