Niels Groenhart
Mensen

Niels Groenhart

Advocaat

Niels Groenhart is als advocaat beëdigd in 1996 en werkt sinds 2020 bij Pels Rijcken. Hij is gespecialiseerd in het privacyrecht en houdt zich bezig met alle facetten daarvan, met name in het publieke domein in het bijzonder politie en justitie. Hij adviseert onder andere (onderdelen van) ministeries, provincies, (grote) gemeenten en toezichthouders over hun privacyrechtelijke vragen, bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, de zorg, politie- en justitie, openbare orde, sociale zekerheid en profilering. Hij procedeert ook over uiteenlopende geschillen met privacyrechtelijke aspecten.

Niels studeerde in 1995 af in de richting privaat- en strafrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit Utrecht. Eerder werkte hij bij het College bescherming persoonsgegevens, de voorganger van de Autoriteit persoonsgegevens. Daarnaast Niels was een aantal jaar rechter-plaatsvervanger. Naast de advocatenpraktijk publiceert en doceert Niels ook over privacyrecht.