Nina Bontje, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Nina Bontje

Senior advocaat

Nina Bontje werkt sinds 2014 als advocaat bij Pels Rijcken. De focus van haar praktijk ligt op vraagstukken rondom het verstrekken, verwerken en openbaar maken van (overheids)informatie. Nina heeft ruime ervaring met het voeren van procedures over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur en aanverwante regelingen. Verder is Nina gespecialiseerd in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Zij richt zich daarbij op de volledige breedte van dit terrein: van het procederen over inzageverzoeken, tot het adviseren over de toelaatbaarheid van gegevensuitwisselingen en het beoordelen van de compliance van innovatieve projecten met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bijzondere gegevensbeschermingwetgeving.

Nina studeerde aan de Universiteit Utrecht, waar zij twee bachelors en de juridische onderzoeksmaster cum laude afrondde. Zij schreef een preadvies over privacy in het bestuursrecht, is co-auteur van de jaarlijkse Kroniek openbaarheid en behoorlijkheid in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht en annoteert met enige regelmaat uitspraken. Nina is bestuurslid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR). Sinds 2018 is zij lid van de Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU).

Artikelen door Nina Bontje

Meer van Nina Bontje