Nina Bontje is werkzaam in de sectie bestuursrecht, waar zij zich met name bezighoudt met vraagstukken op het terrein van openbaarheid van bestuur en privacy. Nina procedeert met grote regelmaat over uiteenlopende geschillen over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zij adviseert cliënten over openbaarmakings- en informatie(huishoudings)vraagstukken en heeft ervaring met zaken over misbruik van de Wob. Daarnaast procedeert en adviseert Nina over allerhande privacyrechtelijke vraagstukken, zoals over kennisnemingsverzoeken en de meldplicht datalekken.

Nina heeft zowel haar beide bacherlors Liberal Arts & Sciences en Rechtsgeleerdheid, als de Legal Research Master cum laude afgerond.

Op onze Blog Bestuursrecht blogt Nina over bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Bijzonderheden

  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
  • Docent (Digitaal) Bestuursrecht
  • NJV (Nederlandse Juristen Vereniging)
  • Co-auteur Kroniek Openbaarheid en behoorlijkheid (NTB)