Peter Hoogendoorn, kandidaat-notaris Pels Rijcken
Mensen

Peter Hoogendoorn

Senior kandidaat-notaris

Peter Hoogendoorn werkt sinds 2009 bij Pels Rijcken in de brede notariële praktijk voor (multi-)nationale ondernemingen, overheden en non-profit organisaties. Hij adviseert regelmatig over corporate-governance-vraagstukken binnen ondernemingen en instellingen. Daarnaast heeft hij ervaring met het begeleiden van fusies en overnames, de herstructurering van rechtspersonen en het opzetten van joint ventures. Peter heeft bijzondere aandacht voor de digitale aspecten van het notariaat.

Peter studeerde notarieel recht aan de Universiteit Utrecht. Hij rondde deze studie cum laude af. Daarnaast behaalde hij een master privaatrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam. In 2013 rondde Peter de driejarige beroepsopleiding notariaat cum laude. Ook rondde hij de Grotius-opleiding vennootschaps- en ondernemingsrecht cum laude af.

Sector