Pim Reemst, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Pim Reemst

Advocaat

Pim Reemst werkt sinds 2014 als advocaat bij Pels Rijcken. Zijn praktijk is breed en bestrijkt het gehele terrein van commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting. Hij richt zich met name op (inter)nationaal contractenrecht, vennootschappelijke geschillen en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast procedeert hij namens verzekeraars over aansprakelijkheid voor beleggingsverzekeringen. Pim treedt op voor (multi-)nationale ondernemingen, alsook voor (semi-)overheidsinstellingen.

Pim studeerde strafrecht en privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en internationaal recht aan de Universiteit van Melbourne. Pim heeft de laatste druk van het toonaangevende handboek voor Nederlands burgerlijk procesrecht (‘Hugenholtz/Heemskerk’) bewerkt. Als redacteur van OR-Updates heeft Pim veel geschreven over gerechtelijke uitspraken op het gebied van ondernemingsrecht. Hij maakt deel uit van het Nederlands Advocaten Voetbalteam.