Raimond Dufour, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Raimond Dufour

Advocaat

Raimond Dufour werkt sinds 2012 bij Pels Rijcken. Hij adviseert en procedeert over complexe geschillen op het gebied van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vaak met een financieelrechtelijke component. Raimond heeft veel ervaring met class actions en grensoverschrijdende geschillen.

Raimond rondde zijn master ondernemingsrecht af aan de Universiteit Utrecht. Zijn masterscriptie behandelde de gevolgen van de Verordening betreffende OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR). De Grotius-opleiding effectenrecht (financieel recht) rondde hij cum laude af. In 2014 was Raimond gedetacheerd bij De Nederlandsche Bank, waar hij adviseerde over diverse regulatoire kwesties.