Reimer Veldhuis treedt veelvuldig op voor overheden in uiteenlopende procedures en adviseert in juridische kwesties die beleidsmatig of politiek gevoelig zijn. Reimer is vanaf 1 september 2018 landsadvocaat. Hij heeft een brede kennis van het civiele recht, bestuursrecht en het strafrecht. Door zijn optreden voor overheden op uiteenlopend terrein heeft hij begrip en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Bijzondere expertise heeft Reimer op het terrein van het bestuursrechtelijke toezicht en handhaving, de civiele aspecten van de strafrechtspleging en de overheidsaansprakelijkheid. Daarnaast treedt Reimer op voor publiekrechtelijke toezichthouders, provincies en gemeenten.

Reimer studeerde Staat- en bestuursrecht (cum laude) en Geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Recente zaken

  • Staatsecretaris van Financiën (Belastingdienst): principiële procedure over de rechtmatigheid van het verwerken van BSN als btw-identificatienummer (lopend).

Bijzonderheden

  • Landsadvocaat
  • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
  • Auteur halfjaarlijkse kroniek handhaving NTB
Collega's

Specialismen

  • Bibob
  • Straf(proces)recht
  • Toezicht en handhaving
  • Overheidsaansprakelijkheid