Reimer Veldhuis heeft als advocaat bij Pels Rijcken ruim 14 jaar ervaring in de landspraktijk. Hij treedt ook op voor publiekrechtelijke toezichthouders, gemeenten en provincies. Hij heeft een brede kennis van het civiele recht, bestuursrecht en het strafrecht. Door zijn optreden voor overheden op uiteenlopend terrein heeft hij begrip en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Bijzondere expertise heeft Reimer op het terrein van het bestuursrechtelijke toezicht en handhaving, de civiele aspecten van de strafrechtspleging en de overheidsaansprakelijkheid.

Reimer studeerde Staats- en bestuursrecht (cum laude) en Geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Recente zaken

 • Autoriteit Persoonsgegevens: WhatsApp is gehouden om een vertegenwoordiger in Nederland aan te wijzen. Artikel 4, lid 3 Wbp is niet strijdig met de Privacyrichtlijn (Rb. Den Haag 22 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14088).
 • AFM: bestuurlijke boetes van € 117.500 vanwege overtreding verplichting tot het voeren van een integriteitsbeleid (4:11 Wft). Invulling verplichting tot functiescheiding (Rb. Rotterdam 15 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5395).
 • Staat (Openbaar Ministerie): moet het verzoek van de heer D. Bouterse tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor worden toegewezen en zo ja, in hoeverre (Rb. Den Haag 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12108)?
 • DNB: bestuurlijke boete van € 22.680.000 vanwege overtreding van regels over de integere en beheerste bedrijfsvoering (3:10 en 3:17 Wft) en aanwijzing tot heenzending bestuurder aan grote beursgenoteerde onderneming (Rb. Rotterdam 31 juli 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:5635 en ECLI:NL:RBROT:2015:5634). Zie voor de uitspraak over de vroegtijdige publicatie van deze boete Vzr. Rb. Rotterdam 29 januari 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:618.
 • ACM: verstrekking van strafvorderlijke gegevens (telefoontaps) door het Openbaar Ministerie aan ACM. Dit bewijsmateriaal is rechtmatig door ACM verkregen en mag door ACM als bewijs worden gebruikt bij het opleggen van bestuurlijke boetes (CBb 9 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:193)?
 • DNB: handelt DNB onrechtmatig door een bestuurder te hertoetsen op geschiktheid en betrouwbaarheid (artikel 3:8 en 3:9 Wft) (Vzr. Rb. Rotterdam, 16 maart 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:1850)?
 • Ministerie van Financiën (FIOD): is de minister gehouden op grond van de Wpg inzage te verstrekken in het FIOD-journaal dat in het kader van het Klimop-onderzoek is opgesteld (Rechtbank Noord-Holland 21 januari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:300)?
 • Staat (Openbaar Ministerie), ‘Ros-tapes’: verbod op publicatie en terughaalgebod van het boek met getuigenverklaringen van kroongetuige F. Ros in het Passage-proces (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8469).
 • Staat (Openbaar Ministerie): aansprakelijkheid van de Staat voor gevolgen van strafvorderlijk optreden die een ander dan de verdachte treffen (Gerechtshof Amsterdam 28 oktober 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4600, vervolg op HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7396).
 • ACM: openbaarmaking door ACM van bestuurlijke boetes van in totaal € 810.000 voor overtreding spamverbod (Vzr. Rb. Rotterdam 24 september 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7808).

Bijzonderheden

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies
 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Auteur halfjaarlijkse kroniek handhaving NTB