Rieneke Jager, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Rieneke Jager

Advocaat

Rieneke Jager werkt sinds 2019 als advocaat bij Pels Rijcken. Rieneke adviseert en procedeert op het gebied van diverse omgevingsrechtelijke kwesties. Zij interesseert zich in het bijzonder voor projecten met een ruimtelijke impact, zoals dijk- en kustversterkingen, (duurzame) energieprojecten, aanleg en verbreding van infrastructuur en stedelijke ontwikkelingen. Rieneke is doortastend, betrokken en ambitieus. Zij zet zich volledig in om voor de cliënt het beste resultaat te behalen.

Rieneke studeerde aan de Universiteit van Utrecht. Hier behaalde zij haar bachelor aan het honourstraject Utrecht Law College en het masterprogramma Staats- en bestuursrecht met de specialisatie omgevingsrecht. Beide rondde zij cum laude af. In haar masterscriptie deed Rieneke onderzoek naar de mogelijkheden de transitie naar aardgasvrije woonwijken te verwezenlijken. Tevens vervulde zij tijdens haar studie verschillende functies binnen haar studievereniging, onder meer als bestuurslid en als voorzitter van de Raad van Advies. Daarnaast werkte zij als studerend-medewerker bij Pels Rijcken.