Rik den Boer
Mensen

Rik den Boer

Advocaat

Rik den Boer werkt sinds 2020 bij Pels Rijcken, waar hij onderdeel uitmaakt van de praktijkgroep Litigation & Arbitration. Hij adviseert en procedeert over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Rik focust zich met name op financieel-economische onderwerpen en de financiële sector. Recent was Rik bijvoorbeeld betrokken bij zaken op het gebied van beleggingsverzekeringen, de aansprakelijkheid van beursgenoteerde aandeelhouders voor het handelen van vennootschappen waarin zij hebben belegd en verschillende enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Rik staat ook regelmatig financiële toezichthouders bij, zowel in als buiten rechte.

Rik rondde zijn master Financieel recht aan de Radboud Universiteit cum laude af. Daarna volgde Rik de European Master in Law & Economics aan de University of Haifa, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Warsaw School of Economics. Rik is lid van de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR) en de Vereniging Corporate Litigation (VCL). Hij is auteur voor Sdu OpMaat Financieel Recht en geeft regelmatig gastcollege aan studenten van Tilburg University over de enquêteprocedure.