Home Mensen Sanne Jonkheer

Sanne Jonkheer

Advocaat

Sanne Jonkheer werkt sinds 2020 als advocaat op de sectie Europees recht bij Pels Rijcken. Zij specialiseert zich in het mededingings- en staatssteunrecht en staat vooral centrale en decentrale overheden bij. 

Sanne rondde haar bachelor en master Law & Economics cum laude af aan het Utrecht Law College. Voordat Sanne bij Pels Rijcken startte, liep zij stage en werkte zij een tijd als studentmedewerker bij verschillende Amsterdamse advocatenkantoren. Sanne is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Europees recht.