Sharona Heeroma, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Sharona Heeroma

Advocaat

Sharona Heeroma werkt sinds 2015 bij Pels Rijcken. Zij is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en treedt vooral op voor centrale en decentrale overheden, zoals de Staat, provincies en gemeenten. Sharona procedeert daarnaast in civiele zaken met (internationaal) publiekrechtelijke aspecten. Haar focus ligt daarbij op het burgerlijk procesrecht en het (overheids)aansprakelijkheidsrecht. Sharona publiceert regelmatig over het burgerlijk procesrecht.

Sharona studeerde Nederlands recht (privaatrecht en strafrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende haar studie deed Sharona onder meer ervaring op in de rechterlijke macht en de advocatuur. Haar masterscriptie over de (uniforme) civielrechtelijke procesinleiding is in boekvorm uitgegeven. Sharona is adjunct-secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, bestuurslid oprichter van de Vereniging Jonge Procesadvocaten en lid van de Nederlandse Juristen-Vereniging.