Sharona Heeroma houdt zich bezig met de algemene civielrechtelijke proces- en adviespraktijk, waarbij het accent van haar werkzaamheden ligt op het belastingrecht.

Sharona studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende haar studie deed Sharona onder meer ervaring op als werkstudent en stagiaire in zowel de advocatuur als de rechterlijke macht. Haar masterscriptie schreef zij over de uniforme (civielrechtelijke) procesinleiding.

Bijzonderheden

  • Adjunct-secretaris Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
  • Bestuurslid en oprichter Vereniging Jonge Procesadvocaten
  • Nederlandse Juristen-Vereniging
Collega's