Overzicht publicaties Sikke Kingma

Artikel(en)


Te laat door apparaatsfouten
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: Advocatenblad 2017, nr. 9, p. 69

Aansprakelijkheid van een maatschap en haar vennoten
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: TOP 2013, nr. 6, p. 218-221

Amerikaanse toestanden : politici, rechters en onze rechtsstaat
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: NJB 2012, nr. 16, p. 1101-1108

Eén jaar griffiestelsel : einde oefening tenzij
Auteur(s): K. Teuben en S.M. Kingma
Uitgegeven: Advocatenblad 2012, nr. 4, p. 22-26

Tussentijds hoger beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: TCR 2010, nr. 1, p. 1-12

Annotatie(s)


Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12 juni 2014, 40454/07 (Couderc en Hachette Filippacchi Associés / Frankrijk; publicatie van foto's buitenechtelijke zoon prins Albert van Monaco; vrijheid van meningsuiting vs. bescherming persoonlijke levenssfeer)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: Mediaforum 2014, jurisprudentie nr. 19

Hof Den Haag 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:88 (staking doorgifte The Pirate Bay; art. 26d Auteurswet; botsing van grondrechten)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: Mediaforum 2014, jurisprudentie nr. 5

Hoge Raad 5 oktober 2012, LJN BW9230 (Peter R. de Vries / Koos H.; verborgencamerabeelden; botsende grondrechten)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: Mediaforum 2013, jurisprudentie nr. 3

Rechtbank 's-Gravenhage 11 januari 2012, LJN BV0549 (staking doorgifte The Pirate Bay; art. 26d Auteurswet; botsing van grondrechten)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: Mediaforum 2012, jurisprudentie nr. 19

Rechtbank 's-Gravenhage 2 februari 2011 en 25 februari 2011, LJN BP4605 en BP5790 (executiegeschil; bronbescherming bij verborgencamerabeelden; chilling effect)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: Mediaforum 2011, jurisprudentie nrs. 13 en 14

Hoge Raad 22 oktober 2010, LJN BM7040 (onrechtmatige termijnoverschrijding; formele rechtskracht)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: Gst. 2010, 7346, nr. 124

Hof Leeuwarden 7 oktober 2008, LJN BG2101 (procesrecht; instellen van hoger beroep na niet-ontvankelijkheid cassatieberoep; strijd met een goede procesorde)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: JIN 2009, 84

Hoge Raad 19 oktober 2007, LJN BA9616 (WSNP; aanvulling gronden van hoger beroep; overschrijding toegestane termijn; door het Hof opgewekt vertrouwen bij procureur)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: JIN 2007, 637

Hoge Raad 26 januari 2007, LJN AZ4408 (absolute bevoegdheid en verwijzing; devolutieve werking van het appèl; doelmatige rechtspleging)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: JIN 2007, 123

Hoge Raad 29 september 2006, RvdW 2006, 909 (informed consent bij medische behandelingen, stelplicht en bewijslast)
Auteur(s): S.M. Kingma
Uitgegeven: Bb 2006, nr. 26, p. 257-260

Overig


Commentaar op de artikelen 6:74-6:94 BW (titel 1, afdeling 9: de gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis)
Auteur(s): S.M. Kingma en H.J.S.M. Langbroek
Uitgegeven: Sdu Commentaar Vermogensrecht / A.I.M. van Mierlo (red.), T. Hartlief (red.). - 2e dr. - Den Haag : Sdu Uitgevers, 2012, p. 903-951
ISBN 9789012388016