Wemmeke Wisman, advocaat Pels Rijcken
Mensen

Wemmeke Wisman

Advocaat • partner

Wemmeke Wisman is advocaat sinds 1998. Zij is gespecialiseerd in het voeren van (complexe) civiele procedures met (internationaal) publiekrechtelijke aspecten. Tot haar cliënten behoren diverse ministeries, lagere overheden en (beursgenoteerde) bedrijven. Wemmeke staat zowel in als buiten rechte commerciële instellingen bij op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht. Verder procedeert zij voor de Belastingdienst in civiele zaken en behandelt zij zaken over de immuniteit van vreemde staten en over de teruggave van oorlogskunst.

Wemmeke studeerde Nederlands recht (civiel recht en strafrecht) aan de Universiteit Leiden. Daarnaast studeerde zij cum laude af in de klassieke talen. In 2011 rondde zij de bachelor fiscaal recht cum laude af. Aan het Amsterdams ADR Instituut volgde zij de mediationopleiding. Wemmeke is secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, lid van de Nederlandse Juristen-Vereniging, de Vereniging Kunst Cultuur Recht en de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen.