Wemmeke Wisman is advocaat sinds 1998. Zij is gespecialiseerd in het voeren van (complexe) civiele procedures met (internationaal) publiekrechtelijke aspecten. Tot haar cliënten behoren diverse ministeries, lagere overheden en (beursgenoteerde) bedrijven. Zo procedeert zij voor de Belastingdienst in civiele zaken en behandelt zij zaken over de immuniteit van vreemde staten en over de teruggave van oorlogskunst. Daarnaast staat Wemmeke zowel in als buiten rechte commerciële instellingen bij op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht. Wemmeke publiceert en doceert regelmatig.

Wemmeke studeerde Strafrecht en Civiel recht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast studeerde zij Klassieke talen (cum laude) aan de Universiteit Leiden. Later rondde zij de bachelor Fiscaal recht eveneens cum laude af. Ook volgde zij de Mediationopleiding aan het Amsterdams ADR Instituut.

Recente zaken

 • Staat / Sorelec; kort geding over VN-sancties tegen Libië
 • Staat / FNV Kiem c.s.; kort geding over de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars
 • Gemeente Den Haag / Von Saher; geschil over schilderij “Het huwelijk van Tobias en Sarah” van Jan Steen uit de collectie Goudstikker

Bijzonderheden

 • Adjunct-secretaris, Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 2000-2003
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Nederlandse Juristen-Vereniging
Collega's

Specialismen

 • Commercial litigation
 • Overheidsprivaatrecht
 • Schadevergoedingsrecht
 • Contractenrecht
 • Internationaal publiekrecht