Overzicht publicaties Willem Heemskerk

Boek(en)


Kort begrip van KEI : inclusief wettekst toekomstig Boek 1 Rv
Auteur(s): W. Heemskerk, K. Teuben, R. Wieringa
Uitgegeven: Dordrecht : Convoy, 2016
ISBN 9789463170475

Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht
Auteur(s): W. Heemskerk m.m.v. J.M.L. van Duin, R.S.I. Lawant en I.C. Blomsma ; 24e dr.
Uitgegeven: Dordrecht : Convoy, 2015
ISBN 9789491725548

Artikel(en)


Beslagmaximum
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: BOOM-nieuws 2012, nr. 63 (februari), p. 19-20

Boekbespreking De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek en privaatrecht : proefschrift van mr. J.H. Crijns
Auteur(s): W.B. Gaasbeek en W. Heemskerk
Uitgegeven: MvV 2011, nr. 1, p. 16-20

Zorgen voor morgen : afschaffing procuraat per 1 september 2008
Auteur(s): W. Heemskerk en P.J.S.M. Bijlsma
Uitgegeven: Advocatenblad 2008, nr. 11, p 462-465

Waarom geen veroordeling op voorhand? : complicerend arrest over verhaalbaarheid van nakosten
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: Advocatenblad 2006, nr. 9, p. 406-410 en nr. 11, p. 516-517

Kroniek burgerlijk procesrecht 2005 deel I en II
Auteur(s): W. Heemskerk en T.F.E. Tjong Tjin Tai en W.I. Wisman
Uitgegeven: Advocatenblad 2006, nr. 5, p. 214-226 en nr. 6, p. 274-287

Kroniek burgerlijk procesrecht 2004 deel I en II
Auteur(s): W. Heemskerk en T.F.E. Tjong Tjin Tai en W.I. Wisman
Uitgegeven: Advocatenblad 2005, nr. 4 p. 164-175 en nr. 5, p. 226-238

Eindelijk duidelijkheid over toevoeging in strafzaken
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: Advocatenblad 2004, nr. 10, p. 492-493

Kroniek burgerlijk procesrecht 2003 deel I en II
Auteur(s): W. Heemskerk en T.F.E. Tjong Tjin Tai en W.I. Wisman
Uitgegeven: Advocatenblad 2004, nr. 4, p. 160-171 en nr. 5, p. 210-222

Kroniek burgerlijk procesrecht 2002 deel I en II
Auteur(s): W. Heemskerk en T.F.E. Tjong Tjin Tai en W.I. Wisman
Uitgegeven: Advocatenblad 2003, nr. 3, p. 106-115 en nr. 4, p. 158-167

Kroniek burgerlijk procesrecht tweede helft 2000 en geheel 2001 deel I en II
Auteur(s): W. Heemskerk en T.F.E. Tjong Tjin Tai en W.I. Wisman
Uitgegeven: Advocatenblad 2002, nr. 3, p. 108-118 en nr. 4, p. 154-162

Hoe zat het ook alweer met… (33-delige serie over civiel (proces)recht)
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: Advocatenblad 2000 t/m 2004

Verschoningsrecht notaris (en advocaat)
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: Advocatenblad 1999, nr. 7, p. 365-367

Grenzen van het verschoningsrecht van de advocaat en de notaris
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: TCR 1996, nr. 1, p. 10-13

Bundel(s)


Competition litigation 2014 : Netherlands
Auteur(s): B.J. Drijber en W. Heemskerk
Uitgegeven: The international comparative legal guide to : competition litigation 2014 - London : Global Legal Group, 2013, p. 150-154 (www.iclg.co.uk)
ISBN 9781908070746

Zekerheidstelling voor proceskosten
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht / M.L. Hendrikse (red.), A.W. Jongbloed (red.), Deventer : Kluwer, 2004, p. 193-208
ISBN 9013012248

Grieven hoeven geen grieven te heten om grieven te zijn (HR 28 maart 1997, NJ 1997, 452 (Frank de Witte Installatietechniek/Jager))
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: Variatie in cassatie : opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen, Deventer : Kluwer, 2006, p. 133-137
ISBN 9013039952

Annotatie(s)


Rechtbank Arnhem, 24 december 2008, 172460/HA ZA 08-1157; Vrijwillige berechting geschillen bij kantonrechter ex art. 96 Rv, Ook naar huidig recht geen voorafgaande prorogatie mogelijk
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: JBPr 2009, 19

Rechtbank Amsterdam, 13 december 2006; Onbebouwde onroerende zaak - procesrecht; ontruiming; anoniem dagvaarden krakers van braakliggend terrein (art. 61 Rv; art. 54 lid 2 Rv)
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: WR 2008, nr. 1, p. 13-18

Hof Amsterdam, 18 maart 2004; wrakingsprocedure raad/deskundig lid OK, analoge toepassing regeling inzake wraking leden Pachtkamer, OK bij uitsluiting bevoegd om te beslissen, openbare behandeling, objectief gerechtvaardigde vrees voor een niet onpartijdig oordeel, verzoek tardief gedaan en Hof Amsterdam 7 januari 2003
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: JOR 2004, 270 (en 269)

Gerechtshof Arnhem, 14 mei 2002; Ontruiming; kraak, rechtsvordering tot opheffing van onrechtmatige toestand is verjaard (art. 3:305 BW; art. 3:306 BW; art. 3:314 BW)
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: WR 2003, nr. 2, p. 309-313

Overig


Bespreking Derde boek : zevende titel : tweede afdeling : van gerechtelijke bewaring (Rv art. 853-861)
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: Wet en rechtspraak Burgerlijke rechtsvordering (incl. EEX-verordening) / R.J.B. Boonekamp (red.), A.C. van Schaick (red.), E.M. Wesseling-van Gent (red.) . -2e dr. - Deventer : Kluwer, 2009, p. 1018-1028
ISBN 9789013061598

Commentaar op Boek I, tweede titel, vijfde afdeling Rv : verloop van het geding (art. 125-135)
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: Losbladige Burgerlijke rechtsvordering / E.M. Wesseling-van Gent (hoofdred.), P. Vlas (hoofdred.) en M. Ynzonides (hoofdred.), Kluwer : Deventer

Commentaar op Boek III, titel 14 Rv : van rechtspleging in zaken betreffende de verbindendverklaring van overeenkomsten strekkende tot collectieve schadeafwikkeling (art. 1013-1018)
Auteur(s): W. Heemskerk
Uitgegeven: Losbladige Burgerlijke rechtsvordering / E.M. Wesseling-van Gent (hoofdred.), P. Vlas (hoofdred.) en M. Ynzonides (hoofdred.), Kluwer : Deventer