Wouter Admiraal heeft ruime ervaring in het adviseren op het gebied van ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Hij is daarbij zeer ervaren in het begeleiden van transities, waaronder samenwerkingen, fusies en overnames en privatiseringen. Door zijn brede ervaring en mediation-opleiding, heeft hij een bijzonder oog voor de belangen van alle betrokkenen, zoals de betrokken bestuurders en toezichthouders, werknemers en aandeelhouders én de maatschappelijke positie van de betrokken organisaties. Wouter wordt gekenmerkt door een praktische inslag en een no-nonsense aanpak van zaken met kennis, kwaliteit en creativiteit als belangrijke ingrediënten.

Wouter studeerde Management, Economie en Recht aan de Haagse Hogeschool. Vervolgens rondde hij de studie Notarieel recht af aan de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft hij de Beroepsopleiding notariaat afgerond, de Grotiousopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude) en de basisopleiding tot NMI-mediator aan het Amsterdams ADR Instituut. Eerder werkte hij als kandidaat-notaris bij DLA Piper.

Recente zaken

  • Begeleiding van de gemeente Amsterdam bij de decentralisatie van de jeugdzorg, waaronder het inrichten van de samenwerking met de zorginstellingen en de zorginkoop, alsmede het opstellen van het contractenhuis
  • Opstellen van advies voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten over samenwerkingsmogelijkheden bij de vorming van een AMHK
  • Begeleiding van diverse fondsen, ondernemingen, stichtingen en verenigingen bij het inrichten en wijzigen van hun governance
  • Begeleiding van diverse ondernemingen, private equity huizen, provincies en gemeenten bij het verwerven, herstructureren en afstoten van deelnemingen en organisatieonderdelen, waaronder de strategische begeleiding van het overnameproces, de uitkoop van aandeelhouders, management buy-ins en management buy-outs
  • Begeleiding van de aandeelhouders van het afvalverwerkingsbedrijf Attero bij de verkoop van Attero aan participatiemaatschappij Waterland
  • Begeleiding van de gemeente Den Haag bij het aangaan van de samenwerking tussen de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Den Haag in HTM Personenvervoer N.V. en het structureren van deze samenwerking en de governance

Bijzonderheden

  • Secretaris hoofdbestuur Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 2012-2017
  • Lid Raad van Toezicht Stichting YoungTheHague, 2011
  • Secretaris, Vereniging van Jonge Kandidaat-Notarissen, Ring 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, 2007-2009
  • Secretaris Departement 's-Gravenhage, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 2008-2016
Collega's