Nieuws

Artikel Marleen Botman in Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Onlangs is in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht het artikel Regulering van toeristische verhuur: grenzen en mogelijkheden van Marleen Botman gepubliceerd. In deze bijdrage wordt aan de hand van het arrest Cali Apartments onderzocht welke ruimte de Europese Dienstenrichtlijn laat om toeristische verhuur van woonruimte te reguleren. Tevens bespreekt Marleen in dit artikel de Wet toeristische verhuur.