Nieuws

Cécile Bitter en Reimer Veldhuis in T&C Openbare Orde en Veiligheid

Onlangs is bij Kluwer een nieuwe (derde) druk verschenen in de serie Tekst en Commentaar: Openbare Orde en Veiligheid. De bundel biedt een verzameling van wettelijke regelingen en verdragsteksten, voorzien van bondig commentaar, die betrekking hebben op o.m. handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheersing, terrorismebestrijdig en fysieke veiligheid. Cécile Bitter en Reimer Veldhuis hebben hierin de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) van commentaar voorzien.