Nieuws

Civielrechtelijke aspecten van de schadevergoedingsmaatregel

In het Maandblad voor Vermogensrecht is een artikel verschenen van Iris Engels en Gijsbrecht NieuwlandCivielrechtelijke aspecten van de schadevergoedingsmaatregel. Circa 25 jaar na de introductie van de schadevergoedingsmaatregel worden bepaalde vragen hieromtrent (opnieuw) onder de loep te nemen. Voordat dit gebeurt, wordt eerst kort de achtergrond van de schadevergoedingsmaatregel besproken en het relevante wettelijk kader geschetst.