Nieuws

Frank Oranje over reikwijdte agenderingsrecht

In het tijdschrift is al eerder aandacht besteed aan het (huidige) agenderingsrecht. In dit artikel volstaat Frank met een korte beschrijving en uitleg van artikel 2:114a BW en de relevante bepalingen uit de corporate governance code. In dit verband gaat hij eerst in op de verhouding tussen de wettelijke regeling van het agenderingsrecht en de responstijd uit de code. Vervolgens behandelt hij de recente uitspraak in het geschil tussen Fugro en Boskalis over het agenderingsverzoek. Hij sluit af met een praktisch antwoord op de vraag wat op dit moment de reikwijdte van het agenderingsrecht is.

Lees hier het hele artikel dat in het Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk verscheen (nummer 8, december 2015, SDU).