Nieuws

Inpassing windpark: ministers bevoegd

Op 3 februari jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu om de zogenaamde Rijkscoördinatieregeling toe te passen voor het windturbinepark De Drentse Monden en Oostermoer. De uitspraak betekent met name dat de ministers het ontwerp-inpassingsplan ter inzage mogen leggen en zonodig in de plaats mogen treden van de overige bevoegde gezagen.

Lees hier het blog met meer informatie over deze uitspraak.