Nieuws

Interview met Nicoline Bergman in Orde

In de nieuwste editie van Orde, het magazine van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, staat een uitgebreid artikel over 100 jaar cassatie in belastingzaken. De groeiende invloed van Europees recht, de hogere doorloopsnelheid van de Hoge Raad en het toegenomen contact met verwante instanties zijn onderwerpen die onder andere aan bod komen.

Voor dit artikel zijn vier specialisten geïnterviewd die veelvuldig in aanraking komen met de Belastingkamer van de Hoge Raad. Nicoline Bergman is één van hen. Daarnaast zijn Mr. Marc Fierstra (raadsheer in de Hoge Raad, Belastingkamer afdeling B), Mr. Paul van Amersfoort (hoofd Taks Litigation and Mediation Department bij PwC) en Mr. Liesbeth Punt (raadsheer in de Hoge Raad, Belastingkamer afdeling A) geïnterviewd.