Nieuws

Nieuwe column Liesbeth Schippers in vaktijdschrift Grond/Weg/Waterbouw

Liesbeth Schippers heeft weer een column geschreven voor het vaktijdschrift Grond/Weg/Waterbouw. Dit keer is het onderwerp tunnels. In deze column bespreekt ze de problemen die kunnen ontstaan bij de renovatie van bestaande tunnels na 1 mei 2019. Dat is het moment dat de nieuwe Tunnelwet ingaat. Deze wet zegt dat na een wezenlijke aanpassing aan een tunnel, een openstellingsvergunning nodig is. Echter, zo'n vergunning wordt pas gegeven als aan de wettelijk voorgeschreven veiligheidsnorm is voldaan. En bij dát punt knelt de schoen. Tunnels worden vaak óf in fases gerenoveerd óf gedeeltelijk opengehouden tijdens een renovatie. In de nieuwe situatie moet een tunnel ten tijde van een renovatie wellicht worden gesloten voor het verkeer, omdat (nog) niet wordt voldaan aan de veiligheidsnorm en er dus geen openstellingsvergunning wordt afgegeven.

Liesbeth legt in haar column uit hoe belangrijk een duidelijke visie aan het begin van het renovatietraject is om problemen te voorkomen.

Klik hier voor de column van Liesbeth.