Nieuws

Pels Rijcken staat DNB bij in procedure tegen Delta Lloyd

De rechtbank Rotterdam heeft de boete bevestigd die DNB heeft opgelegd aan Delta Lloyd vanwege overtreding van regels over de integere en beheerste bedrijfsvoering. Delta Lloyd kreeg de boete nadat er op basis van vertrouwelijke informatie transacties waren uitgevoerd die in strijd waren met de regels voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. De rechtszaak was aangespannen door Delta Lloyd en haar CFO als beroep tegen de maatregelen die DNB heeft genomen in 2014.

DNB is in deze procedure bijgestaan door Reimer Veldhuis, Marije Batting, Floortje de Bruijn en Arno Geleijnse.

Meer informatie:
DNB
Uitspraak boetebesluit
Uitspraak heenzending
Uitspraak mededeling DNB over boetebesluit